{{productsAndServices.hub.title}}

{{{productsAndServices.hub.technicalDocumentation}}}

{{productsAndServices.hub.marketing}}

{{productsAndServices.hub.packaging}}

{{productsAndServices.hub.in-moldLabbelling}}

{{productsAndServices.hub.thermoplastics}}

{{productsAndServices.technicalDocumentation.title}}

{{{productsAndServices.technicalDocumentation.text}}}

{{productsAndServices.technicalDocumentation.title}}

{{productsAndServices.technicalDocumentation.products}}

 • {{productsAndServices.technicalDocumentation.ownersManual}}
 • {{productsAndServices.technicalDocumentation.ownersRegistrationForms}}
 • {{productsAndServices.technicalDocumentation.maintananceLogs}}
 • {{productsAndServices.technicalDocumentation.serviceManuals}}
 • {{productsAndServices.technicalDocumentation.partsBooks}}
 • {{productsAndServices.technicalDocumentation.warrantyInformation}}
 • {{productsAndServices.technicalDocumentation.quickStartGuides}}
 • {{productsAndServices.technicalDocumentation.safetyInstructions}}
 • {{productsAndServices.technicalDocumentation.installationGuides}}

{{productsAndServices.technicalDocumentation.services}}

{{productsAndServices.technicalDocumentation.title}}

{{productsAndServices.technicalDocumentation.1st-col.title}}

{{{productsAndServices.technicalDocumentation.1st-col.text}}}

{{productsAndServices.technicalDocumentation.consumer}}

{{productsAndServices.technicalDocumentation.2nd-col.title}}

{{{productsAndServices.technicalDocumentation.2nd-col.text}}}

{{productsAndServices.technicalDocumentation.industrial}}
{{productsAndServices.technicalDocumentation.educational}}

{{productsAndServices.technicalDocumentation.3rd-col.title}}

{{{productsAndServices.technicalDocumentation.3rd-col.text}}}

{{productsAndServices.technicalDocumentation.consumer}}
{{productsAndServices.technicalDocumentation.industrial}}
{{productsAndServices.technicalDocumentation.educational}}
{{productsAndServices.technicalDocumentation.consumer}}
{{productsAndServices.technicalDocumentation.industrial}}
{{productsAndServices.technicalDocumentation.educational}}
{{productsAndServices.technicalDocumentation.consumer}}
{{productsAndServices.technicalDocumentation.industrial}}
{{productsAndServices.technicalDocumentation.educational}}

{{productsAndServices.technicalDocumentation.title}}

{{productsAndServices.marketing.title}}

{{{productsAndServices.marketing.text}}}

{{productsAndServices.marketing.title}}

{{productsAndServices.packaging.title}}

{{{productsAndServices.packaging.text}}}

{{productsAndServices.packaging.title}}

{{productsAndServices.in-moldLabbelling.title}}

{{productsAndServices.thermoplastics.title}}

{{topTechnologies.title}}

{{{topTechnologies.text}}}

{{envirofriendly.title}}

{{{envirofriendly.text}}}

{{paperSource.title}}

{{paperSource.text}}

{{paperSource.subTitle}}

{{paperSource.technicalDocumentation}}

{{paperSource.inner}}

{{paperSource.type}} {{paperSource.grammage}} {{paperSource.qualities}}
{{paperSource.1st-table.type.1st-row}} 50-90 {{paperSource.1st-table.qualities.1st-row}}
{{paperSource.1st-table.type.2nd-row}} 50-90 {{paperSource.1st-table.qualities.2nd-row}}
{{paperSource.1st-table.type.3rd-row}} 50-90 {{paperSource.1st-table.qualities.3rd-row}}

{{paperSource.quality}}

{{paperSource.cover}}

{{paperSource.type}} {{paperSource.grammage}} {{paperSource.qualities}}
{{paperSource.2nd-table.type.1st-row}} 185-300 {{paperSource.1st-table.qualities.1st-row}}
{{paperSource.2nd-table.type.2nd-row}} 185-300 {{paperSource.1st-table.qualities.2nd-row}}
{{paperSource.2nd-table.type.3rd-row}} 250-400 {{paperSource.1st-table.qualities.3rd-row}}
{{paperSource.subTitle}}

{{paperSource.marketing}}

{{paperSource.type}} {{paperSource.grammage}} {{paperSource.qualities}}
{{paperSource.3rd-table.type.1st-row}} 130-300 {{paperSource.1st-table.qualities.1st-row}}
{{paperSource.3rd-table.type.2nd-row}} 130-300 {{paperSource.1st-table.qualities.2nd-row}}
{{paperSource.subTitle}}

{{paperSource.packaging}}

{{paperSource.type}} {{paperSource.grammage}} {{paperSource.qualities}}
{{paperSource.4th-table.type.1st-row}} 250-400 {{paperSource.4th-table.qualities.1st-row}}
{{paperSource.4th-table.type.2nd-row}} 250-400 {{paperSource.4th-table.qualities.2nd-row}}
{{paperSource.4th-table.type.3rd-row}} 250-400 {{paperSource.4th-table.qualities.3rd-row}}

{{COs.title}}

{{{COs.textTop}}}

 • {{{COs.list.1st-item.title}}}{{COs.list.1st-item.text}}
 • {{{COs.list.2nd-item.title}}}{{COs.list.2nd-item.text}}
 • {{{COs.list.3rd-item.title}}}{{COs.list.3rd-item.text}}
{{{COs.textBottom}}}

{{contact.title}}

{{{contact.text}}}

{{contact.formDescription}}

 • {{{contact.interestedIn.customerSupportDocumentation}}}
 • {{contact.interestedIn.marketingMaterials}}
 • {{contact.interestedIn.packaging}}
 • {{contact.interestedIn.inMoldLabeling}}
 • {{contact.interestedIn.thermoplastics}}
 • {{contact.contactedBy.email}}
 • {{contact.contactedBy.phoneCall}}
 • {{contact.contactedBy.personalVisit}}

 • {{{contact.lookingFor.longTerm}}}
 • {{{contact.lookingFor.urgentProject}}}

{{contact.divisions}}

{{contact.russia}}

russia@print.city

{{contact.china}}

china@print.city

{{contact.vietnam}}

vietnam@print.city

{{contact.southKorea}}

southkorea@print.city

{{contact.brazil}}

brazil@print.city

{{contact.mexico}}

mexico@print.city

{{contact.headquartersEU.title}}

{{contact.headquartersEU.country}}
{{contact.headquartersEU.street}}
{{contact.headquartersEU.city}}


{{contact.headquartersEU.email}}
{{contact.headquartersEU.tel}}
{{contact.headquartersEU.fax}}

{{contact.headquartersUSA.title}}

{{contact.headquartersUSA.country}}
{{contact.headquartersUSA.street}}
{{contact.headquartersUSA.city}}

{{contact.headquartersUSA.email}}
{{contact.headquartersUSA.tel}}

MANUALOGIC

Názov projektu: Manualogic – integrovaný systém tvorby, správy a publikovania technickej dokumentácie pre spotrebiteľské, priemyselné produkty a vnútropodnikové potreby.

Cieľ projektu: Cieľom projektu Manualogic je vytvoriť prostredie, ktoré zjednoduší poskytovanie technických, uživateľských, odborných, inštalačných, servisných, údržbových a pod. informácií v potrebnom rozsahu pre koncového klienta, jednoducho, intuitívne a interaktívne.
Manualogic example

INOVÁCIE

Názov projektu: Inovačné aktivity v spoločnosti PrintCity Slovakia, s.r.o.

Hlavný cieľ projektu: Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Špecifický cieľ projektu: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu „Inovačné aktivity v spoločnosti PrintCity Slovakia, s.r.o.“ je: Výroba nových výrobkov a zásadná zmena výrobného procesu prostredníctvom špecifického cieľa: zníženie technologickej medzery, ktorá spočíva v získaní modernej vysoko inovatívnej technológie, ktorá nie je v komerčnej sfére v SR a pravdepodobne ani v EÚ doposiaľ využitá.

Miesto realizácie projektu: Trenčín

Obdobie realizácie: 02/2018 – 12/2018

Výška poskytnutého príspevku: 1 026 900,- EUR

LUXUSNÉ EKO OBALY

Projekt: Luxusné eko obaly

Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Prijímateľ: PrintCity Slovakia, s.r.o. Bratislavská 592, 911 05 Trenčín

Miesto realizácie: Trenčín

Opis projektu: Hlavným cieľom projektu je Rozvoj spoločnosti PrintCity Slovakia, s.r.o. pre následnú kooperáciu v rámci lokálnych produkčných systémov s veľkými domácimi a nadnárodnými spoločnosťami.

Nenávratný finančný príspevok: 975.554,39 EUR

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.
{{footer.copyright}}